Featured
700$/Tháng

Diện tích (m2): 84

2 Phòng ngủ, Không nội thất, Toà Landmark

700$/Tháng

Diện tích (m2): 84

2 Phòng ngủ, Không nội thất, Toà Landmark

Featured
750$/Tháng

Diện tích (m2): 80

2 Phòng ngủ, Không nội thất, Tòa The Park

750$/Tháng

Diện tích (m2): 80

2 Phòng ngủ, Không nội thất, Tòa The Park

Featured
630$/Tháng

Landmark 3 Tầng Thấp, Không Nội Thất, Bao Phí – L3-xx.05

View thoáng, thành phố, khách ở cũ rất hài lòng

Diện tích (m2): 63

2 Phòng ngủ, Không nội thất, Toà Landmark

630$/Tháng

Diện tích (m2): 63

2 Phòng ngủ, Không nội thất, Toà Landmark

Featured
630$/Tháng

Diện tích (m2): 63

2 Phòng ngủ, Không nội thất, Toà Landmark

630$/Tháng

Diện tích (m2): 63

2 Phòng ngủ, Không nội thất, Toà Landmark


 
 0909.66.99.11