Featured
1.400$/Tháng

Diện tích (m2): 154

4 Phòng ngủ, Không nội thất, Tòa The Park

1.400$/Tháng

Diện tích (m2): 154

4 Phòng ngủ, Không nội thất, Tòa The Park

Featured
1.600$/Tháng

Diện tích (m2): 154

4 Phòng ngủ, Có nội thất, Tòa The Park

1.600$/Tháng

Diện tích (m2): 154

4 Phòng ngủ, Có nội thất, Tòa The Park

Featured
1.800$/Tháng

Diện tích (m2): 154

4 Phòng ngủ, Có nội thất, Tòa The Park

1.800$/Tháng

Diện tích (m2): 154

4 Phòng ngủ, Có nội thất, Tòa The Park

Featured
1.620$/Tháng

Diện tích (m2): 160

4 Phòng ngủ, Không nội thất, Toà Landmark

1.620$/Tháng

Diện tích (m2): 160

4 Phòng ngủ, Không nội thất, Toà Landmark

Featured
1.800$/Tháng

Diện tích (m2): 142

4 Phòng ngủ, Có nội thất, Toà Central

1.800$/Tháng

Diện tích (m2): 142

4 Phòng ngủ, Có nội thất, Toà Central

Featured
1.600$/Tháng

Diện tích (m2): 154

4 Phòng ngủ, Có nội thất, Tòa The Park

1.600$/Tháng

Diện tích (m2): 154

4 Phòng ngủ, Có nội thất, Tòa The Park


 
 0909.66.99.11