Featured
1.000$/Tháng

Diện tích (m2): 76

2 Phòng ngủ, Có nội thất, Tòa The Park

1.000$/Tháng

Diện tích (m2): 76

2 Phòng ngủ, Có nội thất, Tòa The Park

Featured
990$/Tháng

Vinhomes Central Park tầng trung L2 đầy đủ nội thất, bao phí – L2-xx.09

Nằm giữa công viên và cổng ra vào Vinhomes, Rất đẹp

Diện tích (m2): 84

2 Phòng ngủ, Có nội thất, Toà Landmark

990$/Tháng

Diện tích (m2): 84

2 Phòng ngủ, Có nội thất, Toà Landmark

Featured
900$/Tháng

Diện tích (m2): 86

2 Phòng ngủ, Có nội thất, Tòa The Park

900$/Tháng

Diện tích (m2): 86

2 Phòng ngủ, Có nội thất, Tòa The Park

Featured
900$/Tháng

Diện tích (m2): 75

2 Phòng ngủ, Có nội thất, Toà Central

900$/Tháng

Diện tích (m2): 75

2 Phòng ngủ, Có nội thất, Toà Central

800$/Tháng

Diện tích (m2): 72

2 Phòng ngủ, Có nội thất, Tòa The Park

800$/Tháng

Diện tích (m2): 72

2 Phòng ngủ, Có nội thất, Tòa The Park

Featured
1.080$/Tháng

Diện tích (m2): 77

2 Phòng ngủ, Có nội thất, Tòa The Park

1.080$/Tháng

Diện tích (m2): 77

2 Phòng ngủ, Có nội thất, Tòa The Park

Featured
630$/Tháng

Landmark 3 Tầng Thấp, Không Nội Thất, Bao Phí – L3-xx.05

View thoáng, thành phố, khách ở cũ rất hài lòng

Diện tích (m2): 63

2 Phòng ngủ, Không nội thất, Toà Landmark

630$/Tháng

Diện tích (m2): 63

2 Phòng ngủ, Không nội thất, Toà Landmark

Featured
630$/Tháng

Diện tích (m2): 63

2 Phòng ngủ, Không nội thất, Toà Landmark

630$/Tháng

Diện tích (m2): 63

2 Phòng ngủ, Không nội thất, Toà Landmark


 
 0909.66.99.11